12. mai, 2017

Tid for årsmøter

Jeg er forbannet for tiden ! Forbannet på O/A distrikt av Norsk Pointer Klub og enda mer forbannet og skuffet over Vestland Nord av NPK hvor jeg selv er medlem. 

Hvorfor ?

I ca 10 år har NPK sammen med de øvrige raseklubbene utviklet index for jaktlyst, viltfinnerevne og hofteleddsdysplasi. Dette i samarbeid med Professor Ødegård som har utviklet metoden etter samme mønster som brukes på melkekuer og kjøttproduserende husdyr.Denne metoden har gitt eventyrlige resultater for husdyrnæringen og er i dag etterspurt over hele verden og sperm fra avlsokser blir eksportert til alle verdenshjørner for å ta del i suksessen.

Dette er den samme indexen som salig Jan Hagalia døypte for "Fjøslista" og fnysende dømte nord og ned. Han fikk også en del apostler i sin menighet og det er mye som tyder på at det er disse som nå har våknet til live igjen. 

Hva begrunnes så motstanden av index i ? Tja - si det`. Det blir hevdet at det florerer med feil slik at det ikke går an å feste lit til den. Når det så spørres om omfanget av feil kan det ikke påvises èn feil som jeg har blitt gjort oppmersom på. Det blir videre brukt som argument at "alle får lik karakter - 556444 og således blir det ikke skille på hundenes index - alt blir likt." Hørt slikt vas ! Jeg er enig i at det er mye høye karakterer på kritikkskjemaene i VK og det skulle bare mangle. Hunder som deltar i vinnerklassen er pr definisjon eliten blant våre fuglehunder og alle har fått sin 1.pr AK. Skal man ikke da kunne forvente at de får høye karakterer ?

La oss se på hva som ligger til grunn for avlsindexen og la det være klart at premie IKKE ligger til grunn for utregningen av index til den enkelte hund. Kanskje er det her det skjærer seg for enkelte som har mange og høye premieringer å slå i bordet med. Men antal premier trenger ikke bety at hundens avlsverdi er spesielt bedre enn annens. Førers dyktighet som dressør og konkuranseutøver spiller en stor rolle for hundens resultater men behøver ikke øke hundens jaktlyst og viltfinnerevne. Det er disse to egenskapene som vi dommere på fuglehundprøver skal avdekke. Jaktlyst blir beskrevet som intensitet i søket hvor også farten til hunden er et parameter og denne egenskapen blir bedømt etter dommerens subjektive skjønn. Det er derfor viktig at en hund blir bedømt av flere dommere på forskjellig terreng og føreforhold ( ref høst/vinter) slik at et snitt av bedømmingen gir et best mulig riktig resultat. Viltfinnerevnen, derimot, blir IKKE bedømt subjektivt. Den blir utregnet matematisk etter en hunds egne stander med makker ( altså i konkuranse med en annen hund ) samt hvor mange ganger at makker har funnet fugl forann den andre. I tillegg blir det vurdert hvor mabge fuglesituasjoner det har vært totalt for hele partiet og for hele prøven gjennom helgen. Dette gir grunnlaget for utregningen slik Ødegård har utviklet metoden. Utregningen for HD er etter samme metode og legger grunnlaget for en svært oversiktlig og viktig informasjon til alle som er opptatt av å bekjempe denne lidelsen.

Avdeling O/A distrikt av NPK har lansert forslag om å avslutte utregningen og publiseringen av Indexlisten vår. Avd. Vestland Nord hengte seg på og gir O/A fullmakt til å stemme over forslaget på helgens Representaantskapsmøte for NPK. Dette ble avgjort på et møte jeg ble holdt utenfor å delta på og med 6 medlemmer til stede ( hvorav 2 ikke forstod hva det dreiet seg om ) ble avgjørelsen samstemmig vedtatt. 

Man kan spekulere på hva som egentlig ligger til grunn for denne negative holdningen til index. Kan det være at noens ambisiøse forestillinger til eget oppdrett ikke gjenspeiles i indexen. Kan det være noen misslykkede kull som vil bidra til dårlig index som forsøkes fortiet ?

Jeg spørger kun - mitt kall er ei at svare !

Men forbannet er jeg og sjokkert blir jeg om forslaget blir vedtatt !

Til styret i NPK ønsker jeg lykke til med helgens DR og RS.

Langevåg 12 mai-17

Aslak