10. nov, 2016

Rødlisten

Hei alle sammen,

Lenge siden sist og mye vann har rent i havet. Verden er full av hendelser fra stort til smått - fra presidentvalg i USA til rødlisting av vår hjemlige rype. Presidentvalget i Amerika skal jeg forbigå i taushet men rødlisten har jeg noen kommentarer til. 

Marius Jermstad er en mann jeg ikke har hilst på og kjenner ham således ikke. Han skrev et innlegg i Fuglehunden nr 4 2015 med tittelen "Var det mer ryper før?" og har fulgt opp i siste nummer av bladet Jeger med tittelen "RYPEFORVALTNING - vitenskap eller religion?" Han har samlet data fra diverse statistikker og linjetakseringer fra det gylne triangel og fra Ålen hvor han bor. Det er oppsiktsvekkende resultater han presenterer som viser at rypebestanden slettes ikke er under tilbakegang - tvert om - den er i økning. Svingningene i bestanden av høstryper er som det har vært i år-hundrer /tusener til liks med alt annet i naturen. I følge Jermstad sine utregninger svinger høstbestanden med inntil 330 % fra beste til dårligste produksjonsår mellom 2004 og 2016. Kyllingproduksjonen varierer mellom 2,1 kyllinger i dårlige år til 9 / par i beste år. Variasjonen i voksen fugl - altså vårbestanden som er selve kapitalen for kommende kyllingproduksjon - viser seg å være liten. Den svinger med 21% som lavest og 33% som høyest i forhold til gjennomsnittet. I snitt, mellom årene 2004 og 2016, har kapitalen, dvs vårbestanden av voksen fugl, økt med 12 % i disse årene.

 

Dette er oppsiktsvekkende tall og jeg er ikke overrasket. Jeg er 69 år og har jaktet ryper i alle mine år siden jeg var 14 år og skjøt min første rype. I tillegg har jeg aktivt deltatt på jaktprøver siden 1977 og i tillegg hvert år utøvet min dommerjærning vinter som høst siden 1983. Riktig nok har det vært dårlige rypeår i min tid men det har alltid tatt seg opp igjen, senest i fjor da jeg fikk oppleve en vidunderlig jakt i Finnmark. I år var jeg tilbake igjen på samme terreng og meldingene var heller nedslående men gjort til skamme da rypekullene var å finne på de samme stedene som i fjor men anntal kyllinger var ferre i år. Dette bekrefter etter min mening konklusjonen som Jermstad har ført i penn.

 

Som jaktprøve dommer og deltager over det ganske land tenker jeg at raseklubbene og alle fuglehundklubber som arrangerer jaktprøver både vinter og høst burde ha gode data som er lagret i Dog-Web hos NKK og det burde være enkelt å printe ut opplysninger om premieringsgrad fra år tilbake. Dette vil gi en pekepinn om utviklingen over flere ti-år og er det slik at det har vært en betydelig nedgang i rypebestanden som "rypeinteligensiaen" ( les forvaltningsorgan ) hevder så burde dette slå ut i ferre premieringer. Som dommer er jeg også pålagt å notere antall ryper observert på enkelte prøver - særlig gjelder dette for Kongsvold terrengene og disse dataene bør vel også være lagret. Jeg har derfor bedt avlsrådet i NPK om å bestille disse dataene og jeg er spent på om de er villige til dette og om det i det hele tatt lar seg gjøre. Som aktivt utøvende jegere og prøvedeltagere burde våre organisasjoner - fra klubber, via Fugletinget/FKF og NKK være berettiget høringsinnstans i dette viktige spørsmål og vi har ikke råd til å la denne RØDLISTEN bestå uten vår aktive medvirkning til enten å bekrefte eller avkrefte påstandene som er kommet fra forvaltningen.

 

Langevåg den 10. november -16.

 

Aslak