18. mar, 2013

En dommers forsvarstale

Ørskogfjellet 16.mars-13.

Min (u)vane er å stikke hodet fram og la min røst formidle mitt budskap og mine tanker om dømming av hund på prøve. På denne bloggen har jeg tidligere gitt uttrykk for min uenighet i enkelte konklusjoner som er gjort i plenum på dommerkonferanse og denne helgen fikk jeg og meddommer problemer med å forsvare en avgjørelse vi tok i en VK. 

RødeHund mot HviteHund, begge går meget godt, RødeHund tar stand som den forsiktig nøster opp i uten resultat. Ved innkalling kommer HviteHund rett inn til fører og kobles, RødeHund går over en kant og blir borte. Fører får tid til å finne sin hund og etter noen minutter meldes det stand for RødeHund. En dommer følger fører opp til hunden og det blir skutt og apportert for hunden. Alt dette menst HviteHund står koblet. Dommer som fulgte RødeHund hadde bemerkninger til både presisjon, utredning og apport men godkjente situasjonen som godtagbar med flere minus. Så er spørsmålet ; Er HviteHund slått på fugl ? Ja - svares det fra den store hop ! Det er en logisk konsekvens av at situasjonen til RødeHund godkjennes !! La oss tenke at vi underkjente situasjonen til RødeHund - var HviteHund DA slått på fugl ?? NEIVEL-JA !! Vi valgte å akseptere situsajonen til RødeHund som stand U/makker slik at HviteHund ikke ble belastet med å være slått på fugl. Begrunnelsen for dette var at den lot seg korrekt kalle inn for kobling menst makker tok seg nytt terreng i det den forsvant over haugen ved innkallingsordre. Hvordan den videre ferden gikk til den fikk stand vites ikke fordi den var skjult for oss. Stand uten makker ??? det skjer jo bare under utredning ETTER en fuglesitusajon. Vel - det er regelen - men ingen regel uten unntak😉. Så er spørsmålet igjen - hvorfor er det innført rubrikk med stand MED makker og stand UTEN makker ? Jo- dette til bruk for avlsrådet som lager indekser som punsjes av NKK og alle tallkarakterer er laget til dette ene formål å avdekke hundenes egenskaper i avls-sammenheng. Den skrevne kritikk, prosadelen er den kritikken som gjelder for fører/eier og den avgjørelse som blir tatt av dommere "med dommers frie subjektive skjønn" basert på samme dommer`s lange erfaring og gode viten. Nettopp med denne bakgrunn ble beslutningen tatt og jeg skal lett innrømme at logikken kan synes rusten i argumentasjonen. Nettopp på grunn av at vi har to kritikker å forholde oss til - prosadelen som er til fører OG tallkarakterdelen som er til Avlsrådet så oppstår det av og til kollisjoner og det har vært diskusjoner rundt dette at tallkarakterene skulle blankes for deltager men dette ble ikke gjennomført fordi deltager skal ha mulighet til å kontrollere /følge med på opplysninger som går til avlsrådet for sin rase. Regelen er at det er samsvar med prosa og tall-karakter men som jeg her forsøker å belyse så kan det oppstå "logisk" brist og det er da man må skille mellom "skit og kanèl" - hva er viktig for dagens konkuranse og hva er viktig informasjon til avlsråd for rasen.

Dagens resultat ; Hvitehund vant dagens konkuranse med et glimrende fuglearbeid NETTOPP i samslipp nr 2 med RødeHund som etter sine minuser IKKE sto til premiering denne dag.

Lignende diskusjoner og meningsbrytninger oppstod den dagen fuglehundsport ble utviklet og forhåpentlig vil dette fortsette så lenge fuglehundsport blir ut-øvd. Og takk for dèt 🙂

Fortsatt fin vinter,

Langevåg den 18/3-13.

Aslak