5. mar, 2013

ARKWRIGHT

Hei!,

Det er kommet mange hyggelige reaksjoner på HARALD ROGNE sin artikkel om pointeren fra Arkwright til NM-vinner Juvele-En A. Dette gleder meg og ikke minst Harald som fortjener STOR ros og heder for sitt nitide arbeid. Til gleder for både Harald og meg er artikkelen tatt inn på Dansk Pointer Klubb`s hjemmeside og høster godord og rosende omtale.

Slik den er presentert på denne hjemmesiden mangler bilder som Harald redigerte inn pga tekniske vanskeligheter. Disse er med i DPK sin web-side og kan også bli tilsendt den som er interessert ved å henvende seg direkte til harald.rogne@hotmail.com.

Aslak