18. feb, 2013

Tekst

KVALITETSKRAV AK/VK:

Fortsatt sakset fra dommerkonferansen 24. - 25. januar.

Sitat;" Sulle går i stor fart flott stil med lett, livlig aksjon. Viser utmerket bruk av vind og terreng i god kontakt med fører gjennom en varm og vanskelig dag. Støkker fugl og stivner i stand. Går ett skritt fram og fester ny stand. Reiser på ordre rypekylling og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder grundig og fester ny stand, fugl letter noe upresist når fører kommer til og Sulle er rolig i oppflukt og skudd. Apportbevis fremlegges. 2 stand u/makker, en sjanse på fugl. 5,5,6,4,4,4. Premiegrad.....

I første tilfelle, AK bedømmelse, er det stand etter støkk ikke godt nok til høyeste premie. Forsamlingen ville derimot godkjenne dette i VK, men med god plass over på rangeringslista. Et mindretall foreslo å gi en pluss for situasjonen, men ikke godkjenne den som et fullverdig fuglearbeid i VK." Sitat slutt.

Og dette skal være eliten i Norsk Fuglehund Sport ? Forsamlingen som skal være ledetråd for resten av oss dommere og utmeisle regelverket for dømming på prøver ? Blir dette stående er det like greit å levere inn dommersertifikatet med en gang ! For det første - AK - ikke godt nok til høyeste premie - slik jeg forstår denne konklusjonen så holder det til 2. pr AK. Regelverket har alltid vært at en hund skal selvstendig finne sin fugl i konkuranse med makker ved å ta stand for den. Støkk er en grov feil og må ikke premiere synderen ved å ta ett skritt for så å stivne igjen og få godkjent dette som en premieringsverdig jaktsituasjon. 2 x stand uten makker !!! OG SÅ SKAL DÈT VÆRE GODT NOK TIL PREMIE I VK ? Hva med kravet om høyt klassenivå ? Jeg trodde at høyt klassenivå betyr at de kvalitetene som kan bedømmes skal holde tii 1. pr AK. HVORDAN KAN DA KONKLUSJONEN BLI AT DETTE IKKE HOLDER TIL 1. PR. AK MEN HOLDER TIL PREMIE I VK ?? God plass over ?? Hallooooo ......hva om det ikke blir flere på premielisten denne dag ? skal det deles ut 6. pr. VK kanskje ?

Jeg vet ikke hvem som er toneangivende i dette sirkuset men det minner sterkt om at " når ikke kartet stemmer med terrenget så endrer vi terrenget"

Kjære alle mine venner i fuglehundmiljøet - la oss slå ring om vår kjære hobby og holde fanen høyt. Vi må ikke finne oss i at kvaliteten på våre hunders prestasjoner blir utvannet slik at det ikke lenger betyr noe å ha en jaktpremiert hund. Å stille på jaktprøve SKAL nettopp bety å "skille mellom skitt og kanèl"

LA VI DYRKE KANÈL !!!