13. feb, 2013

Tekst

Fra dommerkonferansen 24.-25. januar !

Sitat; "-AK: Pall går i stor fart, kraftig aksjon. Revierer svært godt i god kontakt med fører og bekrefter sine utmerkede søkskvaliteter gjennom en lang dag i forskjellige vindretninger. Sekunderer 2 ganger makker i dennes stand.Trekker an og fester stand langt ute. Har et glimrende jaktbart fuglearbeid med villig og presis reis og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder erfarent. Apportbevis forevist. Stand m/makker 1, makker stand 2. Sekundering godkjent. 6,6,6,4,4,4,Premiegrad.......

Stor enighet om at selv om hunden har vist fremragende søksprestasjoner har den ikke tatt vare på sine sjanser på en slik måte at han fortjener høyeste premie. Flertallet landet på 2. AK selv om også 3.AK var diskutert " sitat slutt.

Kan dette være riktig ?? Dette er en drøm av en jaktprøve-kritikk for så å ende opp med 2.AK ? sogar 3.AK hos enkelte dommere ? I mine 30 år som jaktprøvedommer har jeg bestrebet meg på å dømme kvalitetsklassene (UK og AK) etter mitt tenkte ideal. Å ta vare på sine tjanser er ett av kriteriene men dette må som i alle andre kvaliteter en topp-hund skal ha,  vurderes i situasjonen slik slippene går. Tenk at makker som Pall sekunderte går et søk som blir bedømt som langt dårligere enn Pall sitt søk men likevel finner fugl 2 ganger. Dette sier beskrivelsen ingenting om. Tenk om makker som Pall sekunderte går hakket bedre enn Pall. Er det da ikke rimelig at Palls makker da fant fulg forran Pall? Og i så fall - skal dette ha noen betydning for kvalitetsvurderingen av Pall ? Jeg mener ikke det !

Min kritikk til en del dommere (og for såvidt til dommerkonferansen) er at bedømmelse i vinnerklassen (VK) synes å bli overført til kvalitetsklassene (UK-AK) Det tenkte ideal blir dermed erstattet av et skjematisk tankesett som ikke yter hundene rettferdighet. Det er og blir tilfeldigheter som  mange ganger avgjør hvem av to makkere som først finner fugl og dette skal IKKE avjøre premiegraden til den enkelte. DET ER MÅTEN HUNDEN UTFØRER SITT SØK OG SITT FUGLEARBEID SOM BESTEMMER PREMIEGRADEN. I VK derimot, som er en ren konkuranseklasse og som skiller hundene med premiegrad fra 1. - 6. premie stiller saken seg annerledes. I VK er det bare EN 1.premie. I UK/AK KAN i prinsippet hele bunten få 1.premie.Jeg håper med dette innlegget å vekke enkelte dommere til å forstå forskjellen mellom vinnerklasse og kvalitetsklasse.

Lykke til på prøver i vinter !

 

Aslak