25. jan, 2013

Tekst

RYPEBESTANDEN -------

Vi fuglehundfolk er avhengig av ryper, skogsfugl og feltfugl for å finne mening med vårt hundehold. Vi er selvsagt mer enn gjennosnittet interessert i gode bestander og personlig har jeg fulgt med på alt som publiseres fra forståsegpåere i alle år. Jeg skjøt min første rype som 14-åring og har siden vært hekta på denne jakta og skutt ryper hvert år siden. Jeg er nå 65 år gammel og har således fulgt med på oppgang og nedgang av fuglebestanden i 51 år. Det har vært en lang rekke med oppganger som har fulgt nedganger i alle disse år og som jeg kan erindre fra alle disse opp- og nedturer i fuglebestanden jaller ropene etter FREDNING i mitt indre øre.I årene rundt årtusen skiftet - 1999 - 2000 osv var det samme klagesangen uten at det ble innført freding i områdene jeg jaktet i. Og plutselig - som lyn fra klar himmel og uten et eneste varsel fra disse bessewisserene, eksploderte rypebestanden i fjellet i 2005 og dette holdt seg til utgangen av dette ti-året. Så har bestanden roet seg igjen og vi er tilbake i samme hylekor og baglimit og freding.  I alle disse år av mitt jegerliv har jeg blitt fortalt at rov-vilt bekjempelse er tingen og jeg vet også at enkelte ihuga motstandere av vårt rov-vilt har lagt store resurser i dette arbeidet men jeg har til gode å ha sett dokumentasjon på at dette har hatt positiv innvirkning på rypebestanden. Tvert om har jeg lest dokumentarer som viser at denslags innsats ikke har hjelpt det aller minste. Jeg kom over et innlegg i bladet Villmarksliv hvor en slik allviter uttalte at grunnen til nedgangen og den ringe tilstedeværelse av ryper var å finne i alt av rov-vilt som opererte både fra bakken og i luftrommet. Han har, slik jeg forstår, aldri sett så mye rov-vilt i fjellet som lever av nettopp ryper. Merkelig da tenker jeg - hvordan finner de ryper til å spise seg mett alle disse ørner, falker, våker, ugler, rev, røyskatt og hva flere det måtte være. Rypene er jo ikke der ! så - hva lever de av ?

"Jeg spørger kun - mitt kall er ei at svare "

Aslak