21. jan, 2013

Tekst

Angående HD --

Det kom meg for øre at grunnen til at resultatet av HD-røntgen ikke skal inntas i årboken er for å stimulere flere til å røntge sin hund. Jeg syns ikke noe om dette argumentet og mener at dette blir som å stikke hodet i sand for å slippe unna virkeligheten. Det èr et faktum at for få pointere HD røntges og dette fører til at HD-indexen blir unøyaktig og mindre å stole på. Så få som rundt 25 % røntges og det er og blir en oppgave for NPK å stimulere til at flere hunder blir undersøkt. Det har i flere år nærmest vært som et mantra at pointeren ikke har et HD problem. Mulig det og lat oss håpe at forblir slik men for å forsikre oss om at dette er virkeligheten tror jeg ikke at veien er å hemmeligholde resultatene av røntgede hunder. Hva som èr en realitet er at flere og flere hunder får HD-index under 100. Dette kommer klart frem av siste års årbøker og viser klart at dette må overvåkes. DERFOR MÅ STYRET TA TAK I DETTE OG FINNE STIMULI TIL OPPDRETTERE OG EIERE AV POINTER. Etter min oppfatning er dette mye viktigere enn å starte med testing av gemytt og nerver. ( som for all del er viktig også ) 

Så kjære pointer-eier, om du ikke alt har røntget din hund så bestill i dag. Ikke hør på dem som sier at avlesningen er unøyaktig og/eller direkte feil, det stemmer ikke. Gjør det til rasens beste slik at vi kan snu det hele på hodet og 75 % av hundene våre er undersøkt. Da først er vi på trygg grunn hva angår vår viten om pointerens HD - staus.

Aslak