17. jan, 2013

Tekst

Er NPK på ville veier ?

Las netopp referat fra avlsrådsmøte den 16.01.13 Arbeidsoppgaver fordelt - sitat; Enighet i avlsrådet at oversikten over alle hunder som ble HD røntget forgående år ikke tas inn i denne årboken. Informasjon om HD status ligger allikevel åpent for alle. Sitat slutt.

Hvordan ligger denne informasjonen åpen for alle når den ikke tas med i årboken ? Det viktige her er at oppdrettere får informasjon om HD status til slekter/linjer samt HD index. At dette fjernes fra årboken, som kanskje er den viktigste kilde til informasjon for rasen er intet mindre enn oppsiktsvekkende og lukter av "dekkoperasjon".

Andre med synspunkt i saken ?

Aslak