9. apr, 2014

Ulvejakt....

Hei,

Leser i avisen at 12 personer er arrestert for ulovlig jakt på ulv. Over flere år har det vært fokusert på ulvens tilstedeværelse i vår fauna og som alltid er meningene delte. Ikke minst er følelsene sprikende, fra hysterisk hatske til romantisk urealistiske. Det er den allminnelige oppfatning at ulven er hundens stamfar - kanskje dèt. Darwinist eller ikke, det spiller ikke så stor rolle - som dyrevenn er jeg "på lag" med alle og føler instinktivt uvilje mot dette hatet som enkelte nærer mot ulven. Som genuint hundeinteressert føler jeg at "slektskapet" mellom hund og ulv på en måte utfordrer mine interesser i jaktutfoldelsen og all motstand jeg har opplevet fra grunneierhold når jeg har sluppet min hund i fjellet føler jeg har samme utspring som holdningene til disse ulvemotstanderene som nå er arrestert for sin selvtekt.

 

Sau-næringen blir brukt som fanebærer i kampen mot alle våre store rov-dyr. I 2012 døde ca 120.000 sau på beite i Norge. Det ble meldt inn krav om rovdyrerstatning for ca 35.000 sau.

Det ble betalt ut erstatning for ca 14.000 sau og det ble beviselig påvist at kun noen hundrede sau var tatt av rovdyr i hele Norges land. Dette burde være til ettertanke for noen hver!

 

Som rypejeger har jeg opplevet så mangt - fra nedbeitede/overbeitede fjell-landskap med fraværende rypebestand til naturlig viltbiotoper med kun fjellets naturlige innvånere og rypebestand ditto !!

 

Til slutt - to ganger har jeg og mine hunder møtt på ulv i fjellet. Mine hunder ble ikke skremt, jeg ble ikke engstelig men begge ulvene flyktet hals over hode pga mitt og hundenes nærvær. Dèt var opplevelser vært å minnes-------

 

Utrydde ulven ? Føler ikke for dèt !

 

Langevåg den 9. april-14.

 

Aslak