1. mar, 2014

SAUE-TAP OG GAUPEJAKT

Det er lenge siden jeg ytret meg nå og mine ytringer er tenkt å dreie seg om fuglehunder og pointer spesielt men jeg følger med på det meste som skjer i både inn- og utland og spesielt om det har med utmark og jakt å bestille.

Her forleden så jeg et innslag på tv`n i beste sendetid. En jeger med rifle over skulderen uttrykte sin bekymring over manglende sporsnø. Han var på jakt etter gaupe et sted i nord-trøndelag og dette for å redusere den store stammen av arten som er i området og som i følge denne mannen DRAP MER ENN 1000 LAM/SAU I FJOR.

1000 lam/ sau drept og spist av gaupe på ca. 3 sommermåneder i nord-trøndelag !!! La meg si at sau på beite i Norge er i fjell og skog som "ville" dyr i 100 dager/år. Det blir i følge denne mannens uttalelser på tv i beste sendetid altså gaupe-drept 10 lam/sau hver dag sommeren gjennom. Så vidt vites har ikke gaupene tilgang til kjøle/fryserom så kjøttet må spises ferskt. I snitt veier lam/sau ca 50 kg rundvekt og som jeg selv har sett av "rovdyr-slakteplass" blir det aller meste spist opp. Altså går det med 500 kg lam/sau hver dag sommeren gjennom BARE til gaupemat. Jeg vet ikke - men tenker meg at en gaupe som veier ca 25 kg ( som en pointer ) og som lever et tøft liv i ville fjell og skoger, trenger ca 5 kg kjøtt for dag. Etter mitt regnestykke finnes det altså ca 100 gauper i dette området i nord-trøndelag som denne mannen jaktet i. Pga manglende sporsnø fant han ingen av disse 100 gaupene og jakten ble således en fiasko og bekymringen for sauene som skal på beite til sommeren tilsvarende stor.

 

Det er 365 dager i året - disse 100 gaupene ( mine estimater på grunnlag av uimotsagte påstander på TV ) må klare seg med mat UTEN tilgang på lammekjøtt i 265 resterende dager - de fleste av disse dager er det surt og kaldt ( den kalde årstid ) og behovet for mat større enn om sommeren. Så mitt spørsmål blir ; hva lever disse pusekattene av i 265 dager av året? Gaupe er for liten/veik til å nedlegge elg. Hjort blir nok også i største laget så den får klare seg med rådyr. Og som vites er dette byttedyret hovedretten til gaupe. Rådyr er lettere enn sau og jeg tenker meg en rundvekt i snitt på ca 35 kg. Videre drådler mine tanker at en gaupe trenger 6-7 kg/dag X 265 dager =ca 1700 kg X 100 gauper = 170.000 kg med ferskt rådyrkjøtt INNTIL sauene blir slept på beite i mai/juni.

 

Er det noen andre enn meg som har tanker rundt disse horrible påstandene som bønder ( i hovedsak ) slenger ut i mediene ?  Nå var det gaupe- men jerv og ulv og bjørn er verstingene og som forlanges avlivet anmass !! Som vites fra statistikkene forsvinner det ca. 100.000 - 120.000 sau HVERT ÅR på beite i vår frie natur og alt dette i løpet av 100 beitedager. Tenk hvilke mengder av rov-vilt det skulle være i norsk natur om alle disse skulle være spist av disse våre predatorer. 

 

Vi hundefolk ferdes i fjell og skog langt over gjennomsnittet i befolkningen. I mine mer enn 50 år som jeger og hundsportsmann har jeg møtt ulv to ganger og sett jerv på lang avstand en gang. 

 

Til slutt i denne ytring vil jeg sitere en småbruker med noen få sau ; "ej sjønner ikkje dei som vil ha jerven ut av fjellet. Ej mista 4 sau i sommer og meldte fra at det var observert jerv og bedre betaling enn ej fikk fra Statens Naturskadefond he ej alder fått fra slakteriet "

 

Langevåg den 1. mars-14

Aslak