18. jun, 2013

HMS !!!!

Jeg leser lederen i Fuglehunden nr. 3 om redaktørens mening angående Helse Miljø og Sikkerhet - eller rettere sagt MANGELEN på HMS i fuglehundsporten. Innfallsvinkelen er situasjonen som oppstod  siste prøvehelg på Dovre. Som de fleste har fått med seg ble ett av prøvepartiene overrasket av snøstorm og fikk vanskeligheter med å finne tilbake til bilene som stod fast grunnet snøen som blokkerte. Som også vites endte det hele godt med hjelp fra redningstjenesten og Røde Kors og takk og pris for dèt.

 

Hvor kommer så Helse Miljø og Sikkerhet inn i dette bildet ? Jeg har vært med på det meste innen prøvesporten i de 40 årene jeg har deltatt - de siste 30 år også som prøvedommer og  har ALDRI opplevet situasjoner som ligner på den beskrevne hendelsen på Dovre. Vi kan derfor med sikker sans for statistikk hevde at en slik situasjon neppe kommer til å skje igjen i en grad som påkaller HMS gjennomført i prøvesporten. Og spørsmålet blir jo selvfølgelig også HVORDAN HMS skal gjennomføres. Jeg har en viss erfaring fra næringslivet og hva som kreves for å ivareta de ansattes sikkerhet i det daglige arbeid men å overføre dette til vår utøvelse av jakthund-konkuranse kan jeg vanskelig se for meg. Det eneste jeg med klarhet kan se er at vi slutter helt med skarpe skudd/felling. I tillegg til at sikkerheten bedres radikalt vil også konkuransestuasjonen i betydelig grad bedres ved at det gies like vilkår i fuglesituasjon/fuglearbeid.

 

Noe annet blir det om vi som deltagere skal bli fortalt hvordan vi skal kle oss - type klær og skotøy, hva vi skal fylle sekken med, hvordan bevege oss i naturen for å unngå skader, kart, kompass og GPS, førstehjelputstyr og fanden vite hva alt prøveledelsen skal stå til ansvar for.

 

Er det rart da - at gammel mann tenker tilbake på forna tider da vi gikk i vadmelsklær og gummistøvler - matpausen midt på dag var så lang som bålet trengte for å brenne ut og hundene ble fòret med loff og leverpostei og jaktet til mørket kom.

 

PIGERNE har gjort sitt inntog i vår kjære sport og i økende grad påvirker utviklingen - er det dette vi ser som resultat ? Helse- Miljø- Sikkerhet !!! Snart er vi alle medlemmer av LO !

Ha en fortsatt fin sommer 🙂.

Langevåg 18. juni-13.

Aslak