19. apr, 2013

PRØVESTATUS - INDEXER ETC...

Enda er det flere prøver som gjenstår før denne sesongen er over og vi kan glede oss over sommerens komme. For egen del er hundene "koblet" og tiden går med til å lese om pointerens herjinger på premielistene og jeg må si at det er lesning til å bli varm og stolt av. Fra høga nord til syd i landet meldes det om topp plasseringer i alle klasser og uten å ville utelate noen vil jeg spesielt gratulere Knut Gunnar Sørli som med sin Black Luckys Ingo har tatt teten på Pointercupen. Jeg hadde gleden av å dømme han i en VK finale i vinter og så hvilken eminent søker og viltfinner han er. Heldigvis er det mange flere som ham rundt om og vinner av NM Vinter, Barentsviddas Sortebill, satte skapet ettertrykkelig på plass ved sin seier på Andøya.

 

Når det kommer til avl så vekker det mange følelser hos flere og for 2-4 år siden var det ganske høy temperatur på nettsiden til NPK angående avlsindex som har vært utregnet av professor Ødegård i noen år nå. En av de som var størst motstander av avlsindex kalte den sogar for "Fjøslisten" og var fnysende indignert og det ble av andre sagt at "dette vil føre pointeren 100 år tilbake i utvikling". Dette var i min tid som leder av NPK og jeg følte den gang at jeg stod ganske alene som forsvarer av index som hjelpemiddel i avlsarbeidet men i ettertid har jeg fått mange henvendelser fra oppdrettere som støtter seg til index når valg av parringspartner skal tas. Gledelig er det da å studere resultatlistene og samtidig regne ut indexene for de som troner høyest på Cupen samt indexene til forfedrene til disse. Bl.L.Ingo som troner på topp har en avlsindex på hele 123 og av de første 11 hundene på listen er det bare en som har index under 100 - nemlig på 99. Alle øvrige ligger godt over 100 som er utregnet gjennomsnitt for vår rase. Hva sier så dette meg ? jo- det sier meg at det er en sammenheng mellom høy index for jaktlyst og viltfinnerevne og resultat på jaktprøver.

 

Dette jeg her skriver gjelder kun for rasen i mitt hjerte - Pointeren. Situasjonen for de øvrige raser har jeg ingen viten om men jeg vet at flere raseklubber også benytter seg av mulighetene som ligger i indexer i avlsspørsmål. Avslutningsvis vil jeg presisere at bruk av index i avlsarbeid KUN er ett av flere parametre som oppdrettere har tilgang til og den gode oppdretter må som alltid bruke sin viten og erfaring, magefølelse og fingerspitsgefyl når avlspartner skal plukkes ut, men like så viktig er det at tispen som skal parres innehar de kvaliteter vi ønsker oss. Vi må ikke tro at en skavank kan rettes opp av en motsatt; feks at en hund som ikke reiser fugl parret med en som notorisk tyvreiser - vil gi det perfekte avkom. ( kun ment som metafor )

 

Til neste gang- ha en fin vår !

Langevåg den 19.april 2013.

Aslak