22. mar, 2013

Fantastiske Andøya

Så er første dag av Vinter-NM over og NM-Lag unnagjort. I år som i fjor vant Bretton laget og jeg er imponert og hermed mine grutulasjoner 🙂. Gratulerer også til pointer laget med fin bronsje 👍. Det er ikke lett å lykkes med alle tre deltagere samtidig og av erfaring vet jeg hvor lite som skal til for å pådra seg minus-poeng. Det kan se ut til at enkelte poeng-settinger er noe tilfeldig vurdert. For eksempel gies poeng for viltfinnerevne fra 1-10 og dette burde være enkelt å løse ved at en fugletagning uten at flere fugler er observert gir 10 poeng for den hund som finner. Vi ser at en hund får 4 poeng i en slik setting og en annen får 5 poeng for det samme. På dette vis blir poeng for viltfinneregenskap vilkårlig og subjektivt. I mitt hode tenker jeg at om begge hunder i et slipp finner fugl hver sin gang så får de 5 poeng hver. Om bare den ene finner fugl, får denne 10 poeng og den andre 0 poeng, finner den ene 2 ganger får han fortsatt 10 poeng men makker får -5 poeng. Slik kan og bør egenskap for viltfinning utregnes matematisk.

En annen sak jeg har grublet på ; Lag konkuransen er en konkuranse raseklubbene imellom og det er alltid en lagleder til stede utpekt av sin raseklubb. Hva om denne utpekte er en autorisert dommer og at hver lagleder/dommer dømmer og gir poeng for alle raser unntatt sin egen rase ? Deretter legges alle poengene sammen og deles på antall deltagende lag og registreres/administreres av en hoveddommer. Dette behøver ikke koste mer enn dagens praksis og på denne måten å avgjøre konkuransen vil muligheten for "ønsket" resultat utelukkes. Noe å tenke på ?

Jeg spørger kun - mitt kall er ei at svare 😙

Aslak