Pointer Blogg

8. mai, 2017

NPK Oslo/Akershus har fremmet to forslag til behandling i året`s Representantskap for Norsk Pointer Klub;

# Avslutte indexliste beregningene, etter manges mening en avsporing og til ingen nytte eller verdi i avlsarbeidet.

# Avslutte vintercup kåring. Vi avler på høsthunder.

 

For å kommentere indexlistene først : NPK O/A begrunner forslaget slik det står skrevet. Dette er etter min mening fullstendig useriøst og uten forankring i saklig ettergåing av resultatene av avl ved hjelp av indexen. Jeg vet ikke hvordan den enkelte oppdretter forholder seg til opplysningene som finnes i indexene men personlig gir det meg mangen aha-opplevelse når jeg sammenholder prøveresultater med index for enkeltindivider OG deres slektninger. Den enkelte hunds index er nemlig sammensatt av stamtavle og søskens prestasjoner og er således en pekepinn på LINJENS egenskaper. Den erfarne oppdretter vet å sette pris på dette og bruke indexene som et redskap SAMMEN med alle andre parameter som fører til utvelgelse av parringspartner. Heldigvis har vi et styre i NPK som vet dette og som derfor IKKE støtter forslaget og jeg håper og ber om at distriktsrepresentantene følger innstillingen til styret ved avstemming. ( forslaget var behandlet i distrikt Vestland Nor lørdag den 6 mai uten min tilstedeværelse grunnet min deltagelse på hundeutstillingen til MRFHK. De kunne lett ha ventet til jeg var ferdig bedømt men valgte å STØTTE forslaget til O/A med minimal oppslutning. De vet om min innstilling til index og syntes vel at det var greit å gjennomføre møtet uten meg )

 

Så har vi # to: Avslutte vintercup kåring. Vi avler på høsthunder. Hørt sånt sludder !!! Vi avler vel på hunder som skal fungere HELE året ??? Begrunnelse sitat; "en pointer som er god på høst er god hund på vinteren, men en hund som er god på vinteren er ikke alltid god på høsten" sitat slutt. For si det mildt - dette er så usaklig at det knapt er verdt å bruke tid på men igjen - styret i NPK vet forskjell på skit og kanel og forkaster forslaget. Så ber jeg innstendig om at distriktsrepresentantene gjør det samme.

 

Langevåg den 8 mai-17 ( Gratulerer med frigjøringsdagen )

Aslak

12. mai, 2015

Hei !

Denne vinteren har vært lang og vindfull og snøen ligger enda i store mengder selv her på Møre-kysten. På mine mange treningsturer på Sulafjellet hvor vi har hytte har jeg stort sett gått på nylagt snø slik at sporene jeg har møtt på min vei er rimelig ferske. Sporet som bildet viser mener jeg må være av Mår. Se kvikk lunsjen ved siden for å markere størrelsen. Jeg syns selv at sporet er rimelig stort til Mår å være - noen som har synspunkter på dette sporet ? er det Mår-spor eller kan det være Rev ? Siden dette sporet er observert i rypeterrenget på kryss og tvers er det tydelig at denne karen er hissig i sin søken etter mat og siden rypebestanden har tatt seg godt opp siste to årene er det litt sånn pirrende å skulle konkurere med denne jegeren i rypeland.

 

Tar gjerne en kommentar fra den som føler seg kallet !

 

Langevåg den 11. mai-15

 

Aslak

9. apr, 2014

Hei,

Leser i avisen at 12 personer er arrestert for ulovlig jakt på ulv. Over flere år har det vært fokusert på ulvens tilstedeværelse i vår fauna og som alltid er meningene delte. Ikke minst er følelsene sprikende, fra hysterisk hatske til romantisk urealistiske. Det er den allminnelige oppfatning at ulven er hundens stamfar - kanskje dèt. Darwinist eller ikke, det spiller ikke så stor rolle - som dyrevenn er jeg "på lag" med alle og føler instinktivt uvilje mot dette hatet som enkelte nærer mot ulven. Som genuint hundeinteressert føler jeg at "slektskapet" mellom hund og ulv på en måte utfordrer mine interesser i jaktutfoldelsen og all motstand jeg har opplevet fra grunneierhold når jeg har sluppet min hund i fjellet føler jeg har samme utspring som holdningene til disse ulvemotstanderene som nå er arrestert for sin selvtekt.

 

Sau-næringen blir brukt som fanebærer i kampen mot alle våre store rov-dyr. I 2012 døde ca 120.000 sau på beite i Norge. Det ble meldt inn krav om rovdyrerstatning for ca 35.000 sau.

Det ble betalt ut erstatning for ca 14.000 sau og det ble beviselig påvist at kun noen hundrede sau var tatt av rovdyr i hele Norges land. Dette burde være til ettertanke for noen hver!

 

Som rypejeger har jeg opplevet så mangt - fra nedbeitede/overbeitede fjell-landskap med fraværende rypebestand til naturlig viltbiotoper med kun fjellets naturlige innvånere og rypebestand ditto !!

 

Til slutt - to ganger har jeg og mine hunder møtt på ulv i fjellet. Mine hunder ble ikke skremt, jeg ble ikke engstelig men begge ulvene flyktet hals over hode pga mitt og hundenes nærvær. Dèt var opplevelser vært å minnes-------

 

Utrydde ulven ? Føler ikke for dèt !

 

Langevåg den 9. april-14.

 

Aslak

13. mar, 2014

Hei,

Som oppdretter av pointer er det spennende tider. Jeg var innom NPK`s valpeliste og talte ikke mindre enn 23 kull og enda er det kull som ikke er lagt ut. Jeg kan faktisk ikke huske at det har vært så mange kull på denne listen noen gang tidligere og dette tar jeg som et tegn på at interessen for pointer er økende og dette gleder mitt hjerte😀. Man vil lett tro at så mange kull gir et overskudd av valper og at vi oppdrettere vil brenne inne med valper vi ikke får solgt. Dette tror jeg går seg til - som gammel kjøpmann lærte jeg tidlig at "mye varer selger mye varer". Tomme hyller selger ikke og menst jeg er i farta - " èn svale gjør ingen sommer".

 

Konkuranse har den egenskapen at kvaliteten skjerpes. Så også i denne sammenheng og jeg må innrømme at det er mange interessante kull på listen og dette borger for at vi som konkurerer på jaktprøver skal bite fra oss i årene som kommer.  Viltfinnerevne, jaktlyst, fart-stil og intensitet, utholdenhet, samarbeid i kombinasjon med lite fugl ( som det har vært siste årene ) borger for at pointer er tingen. Den som vil være med i det gode selskap BØR skaffe seg en nå som utvalget er på topp. Rypebestanden vil ta seg opp igjen slik den alltid har gjort og da oppfordrer jeg deg som er moden for en ny fuglehund å studere nøye valpelisten og ta ditt valg. Du vil neppe velge feil, samme hva du velger 😲.

 

Langevåg den 13 mars-14

 

Aslak

1. mar, 2014

Det er lenge siden jeg ytret meg nå og mine ytringer er tenkt å dreie seg om fuglehunder og pointer spesielt men jeg følger med på det meste som skjer i både inn- og utland og spesielt om det har med utmark og jakt å bestille.

Her forleden så jeg et innslag på tv`n i beste sendetid. En jeger med rifle over skulderen uttrykte sin bekymring over manglende sporsnø. Han var på jakt etter gaupe et sted i nord-trøndelag og dette for å redusere den store stammen av arten som er i området og som i følge denne mannen DRAP MER ENN 1000 LAM/SAU I FJOR.

1000 lam/ sau drept og spist av gaupe på ca. 3 sommermåneder i nord-trøndelag !!! La meg si at sau på beite i Norge er i fjell og skog som "ville" dyr i 100 dager/år. Det blir i følge denne mannens uttalelser på tv i beste sendetid altså gaupe-drept 10 lam/sau hver dag sommeren gjennom. Så vidt vites har ikke gaupene tilgang til kjøle/fryserom så kjøttet må spises ferskt. I snitt veier lam/sau ca 50 kg rundvekt og som jeg selv har sett av "rovdyr-slakteplass" blir det aller meste spist opp. Altså går det med 500 kg lam/sau hver dag sommeren gjennom BARE til gaupemat. Jeg vet ikke - men tenker meg at en gaupe som veier ca 25 kg ( som en pointer ) og som lever et tøft liv i ville fjell og skoger, trenger ca 5 kg kjøtt for dag. Etter mitt regnestykke finnes det altså ca 100 gauper i dette området i nord-trøndelag som denne mannen jaktet i. Pga manglende sporsnø fant han ingen av disse 100 gaupene og jakten ble således en fiasko og bekymringen for sauene som skal på beite til sommeren tilsvarende stor.

 

Det er 365 dager i året - disse 100 gaupene ( mine estimater på grunnlag av uimotsagte påstander på TV ) må klare seg med mat UTEN tilgang på lammekjøtt i 265 resterende dager - de fleste av disse dager er det surt og kaldt ( den kalde årstid ) og behovet for mat større enn om sommeren. Så mitt spørsmål blir ; hva lever disse pusekattene av i 265 dager av året? Gaupe er for liten/veik til å nedlegge elg. Hjort blir nok også i største laget så den får klare seg med rådyr. Og som vites er dette byttedyret hovedretten til gaupe. Rådyr er lettere enn sau og jeg tenker meg en rundvekt i snitt på ca 35 kg. Videre drådler mine tanker at en gaupe trenger 6-7 kg/dag X 265 dager =ca 1700 kg X 100 gauper = 170.000 kg med ferskt rådyrkjøtt INNTIL sauene blir slept på beite i mai/juni.

 

Er det noen andre enn meg som har tanker rundt disse horrible påstandene som bønder ( i hovedsak ) slenger ut i mediene ?  Nå var det gaupe- men jerv og ulv og bjørn er verstingene og som forlanges avlivet anmass !! Som vites fra statistikkene forsvinner det ca. 100.000 - 120.000 sau HVERT ÅR på beite i vår frie natur og alt dette i løpet av 100 beitedager. Tenk hvilke mengder av rov-vilt det skulle være i norsk natur om alle disse skulle være spist av disse våre predatorer. 

 

Vi hundefolk ferdes i fjell og skog langt over gjennomsnittet i befolkningen. I mine mer enn 50 år som jeger og hundsportsmann har jeg møtt ulv to ganger og sett jerv på lang avstand en gang. 

 

Til slutt i denne ytring vil jeg sitere en småbruker med noen få sau ; "ej sjønner ikkje dei som vil ha jerven ut av fjellet. Ej mista 4 sau i sommer og meldte fra at det var observert jerv og bedre betaling enn ej fikk fra Statens Naturskadefond he ej alder fått fra slakteriet "

 

Langevåg den 1. mars-14

Aslak